Algemeen

Ons glo in ses pilare van opvoeding:

  1. Dissipline:

Sonder dissipline kan niks in die lewe vermag word nie.  Jy moet kan luister en gehoorsaam wees aan reëls en aan God.

  1. Maniere:

Maniere maak die man.  Asseblief en dankie bly mooi.  Geen kind met maniere word ooit ingeperk nie.

  1. Liefde:

Geloof, hoop en liefde bly.  Die grootste hiervan is liefde!  Liefde vir mekaar, jouself, eiendom en jou God.

  1. Omgee:

Kinders moet leer omgee vir hule troeteldiere, hul maats en hul ouers.  Oop harte is heel harte.

  1. Eerlikheid:

Jou ja moet jou ja bly!  Integriteit is nodig, nie wette nie!

  1. Vertroue:

Vertrou jouself en leef sodat ander jou kan vertrou.