Akademie

Dis die kern van opvoeding! Differensiasie vind plaas sodat spesiale aandag aan die skerp sowel as leerders wat moeilik leer, gegee kan word.
Dubbelmedium klasse vanaf Graad 4. Dit verbeter beide tale en waarborg beter simbole in hoërskool en tersiêre prestasie in Wiskunde moet hier begin. Ons bied verrykingswiskunde aan vir begaafde leerders. Hulle neem ook aan vele olimpiades deel. Dis ʼn groot voorvereiste vir menige studierigtings op universiteit.

Ons het ʼn Top 10 merietegeleentheid waarby oud skoliere as gasprekers optree. Die leerders op die top 10 onderneem jaarliks ʼn top 10 akademiese toer.

 

BESTE AKADEMIESE PRESTERENDE SKOOL  IN NOORD–KAAP

WISKUNDE :

2015- Gabbie Christians & Mark v/d Nest in S.A. Pro  Leung Kuk wiskunde span na Hong Kong.

2017- Matthew Block & Ignus v Deventer in S.A. Pro Leung Kuk wiskunde span.

Wenners van wiskunde Conquesta,Universiteit van Pretoria, Wiskunde in aksie en Amesa Vrystaat en Noord Kaap olimpiades.

Wetenskap :

Beste Wetenskap laerskool in Noord Kaap tydens Eskom Wetenskap olimpiade sedert 2013.

Tale :

Enigste laerskool in Noord Kaap wat aan ‘n leerder die geleentheid tot Afrikaans en Engels huistaal bied.