Akademie

Dit is die kern van u kind se opvoeding.  Differensiasie vind plaas sodat spesiale aandag gegee word aan sterk leerders sowel as leerders wat leer 'n uitdaging vind.  Dubbelmediumklasse vanaf graad 4 help om beide tale te ontwikkel (Engels/Afrikaans Huistaal sowel as Engels/Afrikaans Eerste Addisionele Taal).

Dit verbeter taalkundige vaardighede in albei tale en verseker beter simbole op hoërskool.  Ook tersiêre prestasie in Wiskunde begin hier.

'n Top 10 Prysuitdeling vind jaarliks plaas waar oudleerlinge van Newton gassprekers is. Die top 10 leerders geniet 'n jaarlikse Top 10 Akademiese Toer. As gevolg van Covid-19 is dit opgeskort en in 2020 is slegs 'n graad 7 Top 10-prysuitdeling aangebied.

In 2020 behaal beide Gabbi Christians en Mark van der Nest onderskeidelik die 1ste plekke in matriek in die NK en FS.

Ons neem jaarliks deel aan verskillende Wiskunde olimpiades, naamlik VS/NK Wisk Uitdaging, Conquesta, Amesa en ander verrykings aktiwiteite, naamlik Nautilus.

Ons graad 7 leerders neem ook deel aan die jaarlikse Eskom Wetenskaps Ekspo. In 2020 behaal twee van ons leerders ‘n goud en ‘n brons medalje elk.