Newton Primary - Primêr

English    Afrikaans
Halkettweg, Kimberley, 8301
Posbus 110232, Hadison Park, 8306
Telefoon: +27 (0)53 831 1705

Welkom by Newton!

Hierdie webblad vervat die belangrikste inligting en prestasies wat behaal is deur ons leerders. Daar is ook foto’s oor die grade, kultuur en sportafdelings.

Dit behoort u 'n idee te gee waarom ons so trots is op hierdie skool, en voornemende leerders opgewonde te maak om ook deel hiervan te word. Newton Laerskool staan voorwaar uit soos 'n baken in hierdie Diamantstad Kimberley en ons land, Suid-Afrika.

Pre-Primêr

Pre-primêre opvoeding is uiters belangrik in die opsig dat ons die kleuters se volle potensiaal moet ontwikkel.
meer

Akademie

Akademie is die hart van ons skool. Elke leerder moet Wiskunde, Engels en Afrikaans tot Matriek neem.
meer

kultuur

Omdat ons glo in die holistiese ontwikkeling van die kind, is die kultuurterrein vir ons baie belangrik.
meer

Sport

Ons plaas groot klem op sportdeelname en geleenthede vir alle leerders.

meer